Cardiovitaal

Wat is Mijn HealthePortal?

Mijn HealthePortal (HeP) is een gepersonaliseerd en beveiligd gezondheidsportaal waarmee een beveiligde communicatie tussen de zorgverleners en de eCoach mogelijk is. Eenvoudig kan de voortgang worden gemonitord door bloeddrukuitslagen door te geven, activiteiten bijhouden zoals het aantal stappen dat gezet wordt op een dag met behulp van een 'Fitbit', feedback en adviezen kunnen worden gegeven m.b.t. de waarden en de voortgang. 

De verschillende modules van Mijn HeP zijn:

Dashboard Icoon.jpg Dashboard

Via het Dashboard kan de deelnemer in één overzicht zien hoe zijn/haar gezondheid ervoor staat. Dit wordt aantrekkelijk en toegankelijk visueel vormgegeven, waarbij de deelnemer ook gerichte adviezen voor verbetering krijgt indien nodig. Tijdens het programma kunnen vitaliteit punten worden gespaard en de score hiervan wordt hier weergegeven d.m.v. een (gezondheids) meter stand. 
Een voorbeeld van hoe dit er uit ziet kunt u vinden onder 'Dashboard' links in het menu.

Informatie Icoontje.jpg Informatie

Hier kan de deelnemer alle brochures vinden mbt hartrevalidatie en hart- en vaatziekten. Tevens kan hij/zij hier de werkboeken en modules (terug)vinden die tijdens de revalidatieperiode gebruikt worden.  
Een voorbeeld van hoe dit er uit ziet kunt u vinden onder 'Informatie'.

Berichten Icoontje.jpg Berichten

Via berichten heeft de deelnemer de mogelijkheid om op een beveiligde wijze te communiceren met de behandelend arts/cardioloog en behandelende therapeuten. 
Ook links in het menu onder berichten kunt u een visuele weergave vinden van 'Berichten'.

Afspraken Icoontje.jpg Afspraken

Alle afspraken met de verpleegkundige, fysiotherapeut, cardioloog of andere disciplines tijdens de hartrevalidatie worden overzichtelijk weergegeven in de afsprakenagenda. 
Meer informatie over hoe dit eruit ziet kunt u vinden onder 'Afspraken' links in het menu.

Medisch Dossier Icoontje.jpg Medisch Dossier

De deelnemer kan via het medisch dossier zijn medische gegevens inzien, zoals de medicijnen en onderzoeksresultaten. Alles overzichtelijk bij elkaar in één dossier. 
Hoe dit in mijn HealthePortal eruit ziet vindt u onder '(Medisch) Dossier'.

Logo Gewicht.jpg Gewicht

Via het onderdeel gewicht kan het gewicht en de buikomvang bijgehouden worden. Dit wordt automatisch omgerekend naar BMI en wordt grafisch weergegeven in een grafiek. Voor meer informatie kunt u links in het menu klikken op 'Gewicht'

Logo Glucose.jpg Glucose

Onder het onderdeel glucose is het mogelijk voor Diabetici de suikerwaarden in te vullen die zij meerder keren per dag zullen meten. Dit wordt ook hier grafisch weergegeven in een grafiek, zodat u het verloop in glucose waarde gedurende de dag, en gedurende langer periode duidelijk inzichtelijk wordt. Meer informatie vind u in de linker kolom onder 'Glucose'.

Bloeddruk Icoontje.jpg Bloeddruk

De deelnemer kan hier de thuis opgemeten bloeddruk doorgeven die dan automatisch wordt geïmporteerd in het patiëntendossier van het professional systeem (HeP). In een grafisch overzicht worden alle metingen schematisch weergegeven, zodat het verloop in de tijd zichtbaar is. Bij verhoogde waarden gaat er een automatisch bericht naar de verpleegkundige en/of de cardioloog. Die is dan op de hoogte en kan zo nodig contact opnemen.
Een visuele weergave van 'Bloeddruk' vindt u links in het menu.

E-Coaching Icoontje.jpg E-Coach

Via E-Coach kan de deelnemer online begeleid worden om de leefstijldoelen te behalen. Dit in aanvulling op- of ter vervanging van 1 of meer van de PEP-sessies (informatie bijeenkomsten).
Meer informatie vindt u links in het menu onder E-Coach.

Activiteit Icoontje.jpg Activiteit

In de module Activiteit wordt de hoeveelheid beweging die de deelnemer gedurende de dag heeft bijgehouden grafisch gepresenteerd m.b.v. een koppeling met een Fitbit activity tracker.  
Hoe dit werkt en hoe dit eruit ziet kunt u vinden onder Activiteit.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond trombose, zelfmeten en uw trombosedienst, vult u dan uw e-mailadres in.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van CardioVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.